StairPoint © ALL RIGHTS RESERVED.

Vi hjelper deg å realisere dine mål om sikker og effektiv samhandling.


Er du blant de 94% av virksomheter som dessverre ikke kan betegne samhandlingsløsningene sine som en «stor suksess»? AIIMs markedsundersøkelse «Industry Watch: SharePoint 2013»  viser at de største utfordringene med SharePoint er lav brukeradopsjon, svak forretningsstøtte og ineffektiv forvaltning. Hvordan er situasjonen hos dere?


Vi bistår med forberedelser og innføring av sikre og effektive samhandlingsløsninger for klassifisering med TITUS, arbeidsflyt med Nintex og governance med AvePoint - alt basert på de vanlige produktene du er vant med (Outlook, Office, SharePoint, Office 365 etc). Under har vi inkludert et eksempel på tilnærming på klassifisering.


Analyse

Vi bistår med å avdekke potensialet og legge en plan for gevinstrealisering. Dette omsetter vi videre til en smidig prosjektplan for teknisk implementasjon. Eksempler på leveranser er:

  • Forretningsmuligheter og gevinstrealisering
  • Prosjektplan 


Implementasjon

Vi bistår med tjenester for å sikre leveransen av effektive samhandlingsløsninger. Eksempler på leveranser er:

Installasjon

  • Teknisk prosjektledelse
  • Ekspertroller 


Opplæring

For å få mest mulig ut av løsningene tilbyr vi opplæring. Eksempler på leveranser er:

  • Overblikk
  • Fordypninger
  • @customer 


Forvaltning

Vi hjelper med å holde løsningen effektiv også etter lansering. Eksempler på leveranser er:

  • Drift og forvaltning
  • Cloud/on-prem og hybridalternativer


Ta kontakt for å vite mer.  

tjenester

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-49337851-1', 'stairpoint.com'); ga('send', 'pageview'); </script>


tekniske spørsmål?


Magnus Aase har 10 års erfaring som SharePoint-ekspert. Ta kontakt med oss for å diskutere muligheter; magnus.aase@stairpoint.com.

EN ANNEN VEI TIL SIKKER SAMHANDLING


Snakk med oss om hva markedsledende produkter kan gjøre for virksomheten deres. Vi starter alltid med en grundig forståelse av behov før vi anbefaler løsninger, og legger hele livsløpet til grunn for å sikre at kunden når målene sine med samhandlingsløsningen.


Som byggeklosser i løsningene trekker vi på TITUS for klassifisering og informasjonssikkerhet, Nintex for grafisk arbeidsflyt og skjemaer, samt AvePoint for automatisering og verdiøkning av SharePoint og Office 365. Dette er noen av våre konsepter som vi gjerne tilpasser etter deres behov:  


Effektivisering av compliance og sikkerhet for samhandling.

Vi løfter opp og automatiserer tungvinte manuelle løsninger for forvaltning av informasjonssikkerhet og compliance som ligger i samhandlingsplattformene (b.la. Email, Office og SharePoint). Vi tlbyr proaktivt overvåkning av at alle policy-krav overholdes, basert på all intern og utvalgt ekstern informasjon tilgjengelig for virksomheten. Eksempelvis tilbyr vi automatisk sikring av at innhold ikke lagres/deles til feil personer eller fora. Eventuelle avvik meddeles nøkkelpersoner umiddelbart, og muliggjør effektiv overholdes av pålegg, regler og lover. Løsningen vil overvåke definerte informasjonssett (”Red Flags”) som vha. ”triggere” iverksetter korrigerende aksjoner. Her er mulighetene mange spesielt ved større installasjoner.


Ta kontakt for å vite mer.