<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-49337851-1', 'stairpoint.com'); ga('send', 'pageview'); </script>


StairPoint © ALL RIGHTS RESERVED.

det finnes andre veier til målet om mer effektiv samhandling;

løsninger

Lei av store konsulentprosjekter rundt SharePoint?


Snakk med oss om hva markedsledende produkter kan gjøre for virksomheten deres. Vi starter alltid med en grundig forståelse av behov før vi anbefaler løsninger, og legger hele livsløpet til grunn for å sikre at kunden når målene sine med samhandlingsløsningen.


Som byggeklosser i løsningene trekker vi på TITUS for klassifisering og informasjonssikkerhet, Nintex for grafisk arbeidsflyt og skjemaer, samt AvePoint for automatisering og verdiøkning av SharePoint og Office 365.


Dette er noen av våre konsepter som vi gjerne tilpasser etter deres behov:

  • Berikelse av samhandlingsdata. Ingen systemer blir bedre enn sine data. Vi kan bidra med kvalitetsøkning av dagens datakilder («datavask i skyen» med kvalitetssikring av bl.a. kunderegistre), og tillegg av nye data gjennom sosiale medier som LinkedIn. Det ligger erfaringsvis også et stort potensiale i å knytte samhandlingen til flere forretningssystemer (eks. integrasjon til arkiv og CRM-systemer). Dette gjelder både for nye installasjoner og for oppgradering av eksisterende systemer. Fangst av scannet informasjon (OCR) og PDF-baserte lagring av foreldede datakilder (eks. et gammelt ERP-system). Vi kategoriserer ønsket nøkkelinformasjon automatisk og kan legge inn beskjeder/alarmeringer til brukeren når det skjer noe av interesse (eks endringer/nyheter el).
  •  Standardisering av forretningsprosesser. Vi gir brukerne verktøy for selv å automatisere sine samhandlingsprosesser uten IT-eksperter, f.eks. for å lage prosesser for håndtering av reiseregninger og mottak av nyansatte. I tillegg til kobling til interne forretningssystemer inkluderer vi også integrasjon til sosiale medier og eksterne tjenester for å verdiøke egne og andres arbeidsprosesser. Målet er å øke forretningsnytten for brukerne. Digitale signaturer kan kobles til arbeidsflyten og sikre verifisering og dokumentasjon. 
  • Effektivisering av compliance og sikkerhet. Vi løfter opp og automatiserer tungvinte manuelle løsninger for forvaltning av sikkerhet og comliance som ligger i samhandlingsplattformene (b.la. SharePoint). Vi tlbyr proaktivt overvåkning av at alle policy-krav overholdes, basert på all intern og utvalgt ekstern informasjon tilgjengelig for virksomheten. Eksempelvis tilbyr vi automatisk sikring av at innhold ikke lagres/deles til feil personer eller fora. Eventuelle avvik meddeles nøkkelpersoner umiddelbart, og muliggjør effektiv overholdes av pålegg, regler og lover. Løsningen vil overvåke definerte informasjonssett (”Red Flags”) som vha. ”triggere” iverksetter korrigerende aksjoner. Her er mulighetene mange spesielt ved større installasjoner.
  • Automatisering av forvaltning. Vi automatiserer overvåkning og forvaltning for å øke stabilitet og forutsigbarhet på driften. Felles rettighets- og forvaltningsregime på tvers av alle brukere, sites og versjoner av samhandlingssystemene for å lette admin-arbeidet og unngå feil. Automatisk fjernlagring av informasjon som brukes sjeldent/lite for å spare kostnader på lagring og lisenser. Støtte til forvaltning av ulike cloud-scenarier (on-pre, hybrid, cloud), inkludert bruk av ulike cloud-services som skaper nye muligheter. Dynamisk overvåkning og analyse av samhandllingssystemene, der tilpasninger automatisk foreslås til administrator/evt foretas direkte for å optimalisere systemet. Også her er mulighetene mange for besparelser og bedre forvaltning.  


Ta kontakt for å vite mer.